Hva virker i utviklingspolitikken?

Rapporten oppsummerer forskningslitteraturen på ulike felt innen utviklingspolitikken med vekt på underliggende mekanismer som kan forklare hvorfor en finner effekter av ulike utviklingsprogrammer.

Rapporten diskuterer sammenhengen mellom bistand og utvikling, bistandens rolle for næringsutvikling, og effekter av bistand til energisektoren, utdanning og helse.

Type of review
Literature review
Authors
Published
2016